نویسه جدید وبلاگ

بله من هستم و خودم کسی را دوست داشتم ولی او را از من گرفتن آخه چه کسی مرادرک میکند فقط خودم وخودم آه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه .........


گزارش تخلف
بعدی